Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

4. Slávnostná schôdza - Rakúsko
CRE

Od 12.00 do 12.30 h sa pri príležitosti prejavu Alexandra Van der Bellena, prezidenta Rakúskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary so žiadosťou, aby v súlade s článkom 128 rokovacieho poriadku predseda Konferencii kvestorov ihneď pridelil otázku ústne zodpovedanie O-000003/2017 týkajúcu sa odpovedí Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (predsedajúci odpovedal, že Predsedníctvo sa bude touto otázkou zaoberať) a Ana Gomes k redakčnej nezávislosti stanice Euronews (predsedajúci sa zaviazal, že otázku postúpi kancelárii predsedu Parlamentu).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia