Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

4. Högtidligt möte – Österrike
CRE

Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Alexander Van der Bellen, Republiken Österrikes president.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Daniel Caspary begärde i enlighet med artikel 128 i arbetsordningen att talmannen utan dröjsmål skulle hänskjuta fråga O-000003/2017 för muntligt besvarande om ”kommissionens svar på skriftliga frågor” till talmanskonferensen (talmannen svarade att presidiet kommer att ta upp denna fråga till behandling) och Ana Gomes yttrade sig om Euronews redaktionella oavhängighet (talmannen angav att han skulle vidarebefordra frågan till parlamentets talmans kansli).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy