Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

5. Искане за защита на имунитет

Stanislav Polčák внесе искане за за защита на неговите привилегии и имунитети в рамките на административно производство, образувано срещу него от Транспортната служба на градския съвет на Жихлава.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност