Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

5. Begäran om fastställelse av immunitet

Stanislav Polčák hade lämnat in en begäran om fastställelse av hans privilegier och immunitet inom ramen för ett administrativt förfarande som transportavdelningen vid kommunalfullmäktige i Jihlava inlett mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy