Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

6. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος επέβαλε ποινή στον Udo Voigt διότι αυτός παραβίασε τις διατάξεις περί δηλώσεων που περιέχονται στον κώδικα δεοντολογίας και στα μέτρα εφαρμογής του. Στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ο Udo Voigt υπέβαλε ένσταση εναντίον της απόφασης. Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, το Προεδρείο εξέτασε την ένσταση του Udo Voigt και επικύρωσε ομόφωνα την προαναφερθείσα απόφαση. Του επιβλήθηκε ποινή επίπληξης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου