Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

6. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul, že 15. decembra 2016 predseda udelil Udovi Voigtovi sankciu v súvislosti s tým, že nedodržal svoju ohlasovaciu povinnosť stanovenú v kódexe správania a v jeho vykonávacích pravidlách. Udo Voigt 27. decembra 2016 predložil odvolanie voči tomuto rozhodnutiu. V pondelok 16. januára 2017 Predsedníctvo preskúmalo odvolanie Uda Voigta a jednomyseľným hlasovaním členov potvrdilo uvedené rozhodnutie. Sankcia pozostáva z napomenutia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia