Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie en van de ECR-Fractie de volgende benoemingsverzoeken ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): Hugues Bayet in de plaats van Siôn Simon

Commissie ENVI: Arne Gericke in de plaats van Rikke Karlsson

Subcommissie mensenrechten: Rikke Karlsson in de plaats van Arne Gericke

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid