Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a ECR tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Hugues Bayet, ktorým je nahradený Siôn Simon

výbor ENVI: Arne Gericke, ktorým je nahradený Rikke Karlsson

podvýbor pre ľudské práva: Rikke Karlsson, ktorým je nahradený Arne Gericke

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia