Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2230(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0020

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

8.2. Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (Ψήφισμα)(ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [2016/2230(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0020)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου