Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0823(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0035/2017

Ingivna texter :

A8-0035/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0023

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

8.5. Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser * (omröstning)

Betänkande utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0023)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy