Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0262(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

8.6. Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού)(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκού μεθυλίου (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία(P8_TA(2017)0024)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου