Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2014(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0036/2017

Ingivna texter :

A8-0036/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0025

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

8.7. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nederländerna(artikel 150 i arbetsordningen)(omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Nederländernas ansökan – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning(P8_TA(2017)0025)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy