Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 12
CRE 13/02/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.8
CRE 14/02/2017 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0026

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

8.8. Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη [2016/2094(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0026)

Παρεμβάσεις

Norbert Neuser, για να υποβάλει δύο προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 5 και 79, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου