Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук *** (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

8.2. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция)(гласуване)

8.3. Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията(член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

8.4. Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС(гласуване)

8.5. Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения * (гласуване)

8.6. Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) * (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

8.7. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия(член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

8.8. Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие (гласуване)

8.9. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(гласуване)

8.10. Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания(гласуване)

8.11. Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените(гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност