Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu)(hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie [2016/0077(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0010/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0019)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

João Ferreira před hlasováním.


8.2. Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)(hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie [2016/2230(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0015/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise(článek 150 jednacího řádu)(hlasování)

Zpráva ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise [2015/2319(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním(P8_TA(2017)0021)


8.4. Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU(hlasování)

Zpráva o úloze oznamovatelů („whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU [2016/2055(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0022)


8.5. Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody * (hlasování)

Zpráva o prováděcím rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0023)


8.6. Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu)(hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH RADY

přijat jediným hlasováním(P8_TA(2017)0024)


8.7. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod – Nizozemsko(článek 150 jednacího řádu)(hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním(P8_TA(2017)0025)


8.8. Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (hlasování)

Zpráva o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji [2016/2094(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0026)

Vystoupení

Norbert Neuser předložil dva ústní pozměňovací návrhy k bodům 5 a 79, které byly vzaty v potaz.


8.9. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU(hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2016/2100(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0027)


8.10. Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu(hlasování)

Zpráva o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu [2016/2096(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0028)

Vystoupení

Beatriz Becerra Basterrechea před hlasováním.


8.11. Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen(hlasování)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen [2017/2001(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Constance Le Grip a Maria Arena (A8-0018/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0029)

Právní upozornění - Ochrana soukromí