Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg

8. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150)(hääletus)

8.2. ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon)(hääletus)

8.3. Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine(kodukorra artikkel 150)(hääletus)

8.4. Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel(hääletus)

8.5. Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped * (hääletus)

8.6. Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150)(hääletus)

8.7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)(kodukorra artikkel 150)(hääletus)

8.8. Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (hääletus)

8.9. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne(hääletus)

8.10. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal(hääletus)

8.11. Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks(hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika