Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 14. veljače 2017. - Strasbourg

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka *** (članak 150. Poslovnika)(glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum [2016/0077(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0019)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

Govorili su:

João Ferreira, prije glasovanja.


8.2. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih otoka (rezolucija)(glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum [2016/2230(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0020)


8.3. Nadzor registra i sastav stručnih skupina Komisije(članak 150. Poslovnika)(glasovanje)

Izvješće o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije [2015/2319(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem(P8_TA(2017)0021)


8.4. Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a(glasovanje)

Izvješće o ulozi zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a [2016/2055(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0022)


8.5. Popis trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0023)


8.6. Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika)(glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

NACRT VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem(P8_TA(2017)0024)


8.7. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemska(članak 150. Poslovnika)(glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem(P8_TA(2017)0025)


8.8. Pregled Europskog konsenzusa o razvoju (glasovanje)

Izvješće o pregledu Europskog konsenzusa o razvoju [2016/2094(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelji: Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0026)

Govorili su:

Norbert Neuser podnio je dva usmena amandmana na stavke 5. i 79., koji su prihvaćeni.


8.9. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a(glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a [2016/2100(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0027)


8.10. Promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima(glasovanje)

Izvješće o promicanju ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima [2016/2096(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0028)

Govorili su:

Beatriz Becerra Basterrechea, prije glasovanja.


8.11. Prioriteti za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena(glasovanje)

Izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena [2017/2001(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Constance Le Grip i Maria Arena (A8-0018/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0029)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti