Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. február 14., Kedd - Strasbourg

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke)(szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2016/0077(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0019)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

João Ferreira, a szavazás előtt.


8.2. Az EU–Cook-szigetek fenntartható halászati partnerségi megállapodás (állásfoglalás)(szavazás)

Jelentés az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [2016/2230(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0020)


8.3. A Bizottság szakértői csoportjai nyilvántartásának és összetételének ellenőrzése(az eljárási szabályzat 150. cikke)(szavazás)

Jelentés a Bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzéséről [2015/2319(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva(P8_TA(2017)0021)


8.4. A visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében(szavazás)

Jelentés a visszaélést jelentő személyek szerepéről az EU pénzügyi érdekeinek védelmében [2016/2055(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0022)


8.5. Azon harmadik államok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Europol megállapodásokat köt * (szavazás)

Jelentés a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0023)


8.6. A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke)(szavazás)

Jelentés a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva(P8_TA(2017)0024)


8.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme(az eljárási szabályzat 150. cikke)(szavazás)

Jelentés a Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva(P8_TA(2017)0025)

Felszólalások

Norbert Neuser két szóbeli módosítást terjeszt elő az (5) és a (79) bekezdéshez, melyeket elfogadnak.


8.8. A fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálatáról [2016/2094(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Bogdan Brunon Wenta és Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0026)


8.9. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról(szavazás)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2016/2100(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0027)


8.10. A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén(szavazás)

Jelentés a nemek közti egyenlőség támogatásáról a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén [2016/2096(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0028)

Felszólalások

Beatriz Becerra Basterrechea, a szavazás előtt.


8.11. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások(szavazás)

Jelentés az Európai Parlament ajánlására irányuló javaslattal a Tanácshoz az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról [2017/2001(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Constance Le Grip és Maria Arena (A8-0018/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0029)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat