Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia [2016/0077(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0019)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

João Ferreira, înainte de vot.


8.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)(vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia [2016/2230(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0020)


8.3. Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei(articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

Raport referitor la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei [2015/2319(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic(P8_TA(2017)0021)


8.4. Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE(vot)

Raport referitor la referitor la rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE [2016/2055(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0022)


8.5. Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0023)


8.6. Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind impunerea măsurilor de control cu privire la metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECTUL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic(P8_TA(2017)0024)


8.7. Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail(articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic(P8_TA(2017)0025)


8.8. Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (vot)

Raport referitor la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea [2016/2094(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Bogdan Brunon Wenta și Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0026)

Intervenții

Norbert Neuser a prezentat două amendamente orale privind punctele (5) și (79), care au fost reținute.


8.9. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței(vot)

Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței [2016/2100(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0027)


8.10. Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică(vot)

Raport referitor la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică [2016/2096(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0028)

Intervenții

Beatriz Becerra Basterrechea, înainte de vot.


8.11. Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii(vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii [2017/2001(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Constance Le Grip și Maria Arena (A8-0018/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0029)

Notă juridică - Politica de confidențialitate