Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

8.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)(vot)

8.3. Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei(articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

8.4. Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE(vot)

8.5. Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri * (vot)

8.6. Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

8.7. Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail(articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)

8.8. Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (vot)

8.9. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței(vot)

8.10. Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică(vot)

8.11. Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii(vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate