Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

8.2. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie)(hlasovanie)

8.3. Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie(článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

8.4. Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ(hlasovanie)

8.5. Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody * (hlasovanie)

8.6. Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

8.7. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

8.8. Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (hlasovanie)

8.9. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ(hlasovanie)

8.10. Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu(hlasovanie)

8.11. Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien(hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia