Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen zijn, uit hoofde van artikel 183 van het Reglement, te vinden op de voor de leden gereserveerde pagina's van de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

VerslagDennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

VerslagDennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Molly Scott Cato

Verslag Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai en Michela Giuffrida

VerslagBeatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák en Branislav Škripek

VerslagConstance Le Grip en Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska en Marek Jurek.

Juridische mededeling - Privacybeleid