Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

RaportDennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

RaportDennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Molly Scott Cato

Raport Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai și Michela Giuffrida

RaportBeatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák și Branislav Škripek

RaportConstance Le Grip și Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska și Marek Jurek.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate