Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Ana Gomes heeft schriftelijk laten weten dat zij niet had willen deelnemen aan de hoofdelijke stemming over het verslag-Lorenzo Fontana A8-0024/2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid