Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

12. Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции(разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции (2017/2529(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, а след това откава въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Pervenche Berès която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Ernest Urtasun, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri и Sofia Sakorafa.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност