Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg

12. Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis(arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (2017/2529(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Pervenche Berès kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Ernest Urtasun kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri ja Sofia Sakorafa.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika