Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

12. Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland(debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (2017/2529(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis en weigert een “blauwe kaart”-vraag te accepteren van Bernd Lucke, Pervenche Berès die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Ernest Urtasun die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri en Sofia Sakorafa.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira en Costas Mavrides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid