Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg

12. Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji(debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (2017/2529(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, a następnie nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke'a, Pervenche Berès, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke'a, Ernest Urtasun, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Steliosa Kouloglou, Roberto Gualtieri i Sofia Sakorafa.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności