Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

12. Situația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru Grecia(dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru Grecia (2017/2529(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Burkhard Balz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulisși a refuzat apoi o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Bernd Lucke, Pervenche Berès care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Ernest Urtasun care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri și Sofia Sakorafa.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes și Takis Hadjigeorgiou.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate