Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg

12. Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (2017/2529(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, a následne odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Pervenche Berès, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Ernest Urtasun, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri a Sofia Sakorafa.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia