Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk

13. Zhoršení situace na východní Ukrajině(rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zhoršení situace na východní Ukrajině (2017/2562(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock a Kaja Kallas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Ian Borg.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí