Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg

13. Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas(arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (2017/2562(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock ja Kaja Kallas.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõnaMichaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Ian Borg.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika