Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - Strasbourg

13. Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen(keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen (2017/2562(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock ja Kaja Kallas.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron:Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy ja Fabio Massimo Castaldo.

Ian Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö