Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. február 14., Kedd - Strasbourg

13. A kelet-ukrajnai helyzet romlása(vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A kelet-ukrajnai helyzet romlása (2017/2562(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock és Kaja Kallas.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Ramón Luis Valcárcel Siso.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint:Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Ian Borg.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat