Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras

13. Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas(diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas (2017/2562(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock ir Kaja Kallas.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Ramón Luis Valcárcel Siso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Ian Borg.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika