Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

13. Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne(debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (2017/2562(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock en Kaja Kallas.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Ramón Luis Valcárcel Siso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd doorMichaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid