Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

13. Deteriorarea situaţiei din estul Ucrainei(dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Deteriorarea situaţiei din estul Ucrainei (2017/2562(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock și Kaja Kallas.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Ramón Luis Valcárcel Siso.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”:Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate