Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) και P8_TA(2016)0508(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2017).

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο καμία αίτηση για να τεθούν σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 231, παράγραφος 4, του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου