Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

14. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

Rectificaties P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) en P8_TA(2016)0508(COR01)) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 6 van de notulen van 13.2.2017).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid