Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

14. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) och P8_TA(2016)0508(COR01)hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 6 i protokollet av den 13.2.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle bli föremål för omröstning ansågs de ha godkänts.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy