Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg

15. Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser (2017/2527(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, James Carver, om indlægget af Konstantinos Papadakis (formanden anførte, at Præsidiet ville blive underrettet herom), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog og Anders Primdahl Vistisen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund og Brando Benifei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward og Javi López.

Indlæg af Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik