Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg

15. Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes(arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (2017/2527(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken, fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, James CarverKonstantinos Papadakise sõnavõtu teemal (asepresident andis teada, et juhatust teavitatakse sellest), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ja Anders Primdahl Vistisen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward ja Javi López.

Sõna võttis Ian Borg.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika