Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. február 14., Kedd - Strasbourg

15. Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete(vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete (2017/2527(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, James Carver, Konstantinos Papadakis felszólalása kapcsán (az elnök közli, hogy tájékoztatni fogják erről az Elnökséget), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog és Anders Primdahl Vistisen.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward és Javi López.

Felszólal: Ian Borg.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat