Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras

15. Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse(diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (2017/2527(RSP)).

Ian Borg (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken, Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), James Carver dėl Konstantinos Papadakis kalbos (pirmininkė nurodė, kad apie tai bus pranešta Biurui), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ir Anders Primdahl Vistisen.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward ir Javi López.

Kalbėjo Ian Borg.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika