Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra

15. Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs(debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs (2017/2527(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken, Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, James Carver par Konstantinos Papadakis priekšlikumu (sēdes vadītāja norādīja, ka par to informēs Prezidiju), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog un Anders Primdahl Vistisen.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward un Javi López.

Uzstājās Ian Borg.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika