Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

15. Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen(debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen (2017/2527(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, James Carver, op verzoek van Konstantinos Papadakis (de Voorzitter geeft aan dat het Bureau hierover geïnformeerd zal worden), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog en Anders Primdahl Vistisen.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid