Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

15. Situația din Cisiordania, în special în colonii(dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, în special în colonii (2017/2527(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit:Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreMolly Scott Cato, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreMarek Jurek, James Carver, cu privire la propunerile lui Konstantinos Papadakis (Dna Președintă a menționat că Biroul va fi informat cu privire la această chestiune), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreTibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreTomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog și Anders Primdahl Vistisen.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund și Brando Benifei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward și Javi López.

A intervenit Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate