Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 14. februar 2017 - Strasbourg

15. Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah(razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (2017/2527(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, James Carver, o govoru, ki ga je imel Konstantinos Papadakis (predsedujoča je sporočila, da bo predsedstvo o tem obveščeno), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog in Anders Primdahl Vistisen.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward in Javi López.

Govoril je Ian Borg.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov