Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2312(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0023/2017

Ingivna texter :

A8-0023/2017

Debatter :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0036

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

16. Rapport för 2016 om Albanien(debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Albanien [2016/2312(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn, Ian Borg och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 15.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy