Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2313(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0026/2017

Ingivna texter :

A8-0026/2017

Debatter :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0037

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

17. Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina(debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina [2016/2313(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Demetris Papadakis för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák och Csaba Sógor.

Talare: Johannes Hahn och Ian Borg.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 15.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy