Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2248(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0016/2017

Rozpravy :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0040

Zápis
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk

18. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017(rozprava)
CRE

Zpráva Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0037/2017)

Zpráva o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom aAntonio López-Istúriz White uvedli zprávy.

Vystoupil Jean-Paul Denanot (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru REGI), Julie Ward (zpravodajka výboru CULT), Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Marco Valli.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark a Yana Toom, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 15.2.2017, bod 7.12 zápisu ze dne 15.2.2017 a bod 7.13 zápisu ze dne 15.2.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí